به نظر من آدمها دو دسته هستن - از کارگر تا مهندس، زندگی همه مون سیاسی شده. والا!
مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

به نظر من آدمها دو دسته هستن

چهارشنبه 3 خرداد‌ماه سال 1391


به نظر من آدمها دو دسته هستن...یا از من پولدارترن که بهشون میگم مال مردم خور و ...

 یا بی پول ترن که بهشون میگم گشنه گدا و ...

 

یا بهتر از من کار میکنن که بهشون میگم خرحمال و ...

یا کمتر کار میکنن که بهشون میگم تنبل و ... 


یا از من سرسخت ترن که بهشون میگم کله خر و ...

یا بی خیال ترن که بهشون میگم ببو و ...


یا از من هوشیارترن که بهشون میگم پرافاده و ...

یا ساده ترن که بهشون میگم هالــو و ...


یا از من شجاع ترن که بهشون میگم بی کله و ...

یا از من محتاط ترن که بهشون میگم بی عرضه و ...


یا از من دست و دل باز ترن که بهشون میگم ولخرج و ...

یا اهل حساب و کتابن که بهشون میگم خسیس و ...


یا از من بزرگترن که بهشون میگم گنده بگ و ...

یا کوچیکترن که بهشون میگم فسقلی و ...


یا از من مردم دار ترن که بهشون میگم بوقلمون صفت و ...

یا رو راست ترن که بهشون میگم احمق و ...کلا معیار همه چیز من هستم و نه حقیقت
نیمی از عمر را به تمسخر آنچه دیگران به آن اعتقاد دارند می گذرانیم 

نیمی دیگر را در اعتقاد به آنچه دیگران به تمسخر می گیرند...!